Close

pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi özet 14

PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI? Toplam örneklem büyüklüğü (incelenen dosya sayısı) 1, 114 olup,bunların  ağırlıklandırma işlemiöncesinde adliyelere ve mahkemelere göre dağılımları Tablo 1.1’de verilmiştir.Yukarıda da belirtildiği gibi, istatistiklerin hesaplanmasında ve analizindeağırlıklı dağılım kullanılmıştır. Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve […]

Read More